1. คนที่ประสบความสำเร็จ จะมีเป้าหมายที่ชัดเจน

การตั้งเป้าหมาย เป็นเรื่องที่มีการพูดถึงอยู่เสมอ ยิ่งในช่วงปลายปี หลายคนๆมักจะพยายามตั้งเป้าหมาย ที่ยังทำไม่ได้ในปีที่ผ่านมา หรือ ที่ต้องการแต่ยังทำไม่ได้ เช่นการออกกำลังกาย การลดน้ำหนัก และผู้คนส่วนใหญ่จะไม่สามารถทำตามเป้าหมายได้สำเร็จ คนส่วนใหญ่มักจะทำไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจเพราะเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจยากเกินไป หรือ เราเองขาดแรงจูงใจที่จะทำให้สำเร็จ แต่สำหรับคนที่ประสบความสำเร็จแล้ว การตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้เป็นเรื่องสำคัญ และความพยายามที่จะทำให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดจึงไม่ใช่เรื่องยาก คนที่ประสบความสำเร็จมักจะประเมินทุกกิจกรรมที่ทำในแต่ละวันว่าจะสามารถทำให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

2. คนที่ประสบความสำเร็จ จะสนใจหาความรู้ อยู่เสมอ

การหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องสำคัญ ของคนที่ประสบความสำเร็จ เวลาส่วนใหญ่ของคนที่ประสบความสำเร็จมักหมดไปกับ การอ่านหรือการฟัง เช่น วอร์เรน บัฟเฟตต์ ถือว่า ประสบความสำเร็จ อย่างสูงในแวดวงนักลงทุน ใช้เวลาอ่านหนังสือต่อวันมากกว่า 10 ชั่วโมง นอกจากการหาความรู้ด้วยการอ่านหนังสือแล้ว ปัจจุบันยังมี podcast ช่องทางการหาความรู้เฉพาะเรื่องอีกหลายช่อง ให้เลือกตามความสนใจ แค่คุณตัดสินใจที่จะยอมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ การเป็นคนที่ประสบความสำเร็จก็ไม่ใช่เรื่องยาก

3. คนที่ประสบความสำเร็จ มีวินัยและความมุ่งมั่น

คนที่ประสบความสำเร็จ มักจะมี จิตสำนึกรับผิดชอบ (Conscientious) คือรู้จักหน้าที่ มุ่งความสำเร็จ ยึดหลักการไม่ทำอะไรตามอารมณ์ความต้องการ วางแผนล่วงหน้า ควบคุมความต้องการของตัวเองได้ เช่นคนที่ประสบความสำเร็จจะตั้งเป้าหมายและตั้งใจทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยตัดความต้องการส่วนอื่นออก

4. คนที่ประสบความสำเร็จ ส่วนมากจะไม่โทษโชคชะตา

คนที่ประสบความสำเร็จมักเชื่อมันว่า ผู้กำหนดโชคชะตาคือตัวเอง จึงลงมือทำเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย มากกว่าที่จะรอดวงหรือโชคชะตา และเมื่อผิดพลาด คนที่ประสบความสำเร็จมักจะหาหนทางแก้ไขและพยายามจนบรรลุตามเป้าหมาย

5. คนที่ประสบความสำเร็จ จะดูแลตัวเองเสมอ

คนที่ประสบความสำเร็จมักมีบุคคลิกภาพ ใส่ใจดูแลสุขภาพ ให้ตัวเองดูดีและดูสดใสอยู่เสมอ