OEM คืออะไร?

OEM  : Original Equipment Manufacturer หรือก็คือ โรงงานรับจ้างผลิตสินค้าให้กับเจ้าของแบรนด์เพื่อนำไปขายต่อนั่นเอง โดยจะเน้นการผลิตตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ช่วยลดต้นทุน ลดความเสี่ยงจากการลงทุนสร้างโรงงานเพื่อผลิตเอง และทำให้เจ้าของแบรนด์ได้สินค้าที่มีคุณภาพจากโรงงานผู้รับจ้างผลิตที่มีความชำนาญด้านการผลิต

OEM เหมาะกับใคร?

 • เจ้าของแบรนด์ที่ต้องการผลิตสินค้าจำนวนน้อยๆ ไม่ต้องการลงทุนสูงในการสร้างโรงงานเพื่อผลิตสินค้าเอง
 • ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจและสร้างแบรนด์ของตัวเอง โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนที่สูงเกินไป

ข้อดีของโรงงานประเภท OEM

 • โรงงานรับจ้างผลิตหรือ OEM รายใหญ่ๆ มีฝ่ายออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมืออาชีพ ทำให้ตัวสินค้ามีความน่าสนใจ ดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อ  
 • ทำให้ผู้ว่าจ้างประหยัดค่าใช้จ่ายในการที่ไม่ต้องไปลงทุนในโรงงานหรือต้องซื้อเครื่องจักรผลิตเอง และสามารถผลิตสินค้าได้ตามสั่ง ตามงบประมาณของผู้ว่าจ้าง
 • ผู้ว่าจ้างสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และสามารถเปลี่ยนสายการผลิตได้ง่าย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด
 • โรงงาน OEM มีความเชี่ยวชาญในการผลิต ช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องขั้นตอนการผลิต

ข้อเสียที่พึงระมัดระวังของ OEM

 • ถ้าสินค้าเป็นที่นิยม ส่วนผสมและกระบวนการผลิตที่เป็นความลับทางการค้า มักถูกโรงงานนำไปผลิตเพื่อขายแข่งเสียเอง จึงต้องมีการทำสัญญาว่าจ้างให้รัดกุม
 • วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตต้องตรวจสอบแหล่งที่มา เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ มีการตกลงกันให้เหมาะสมด้านงบประมาณและระดับคุณภาพของวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ ซึ่งเป็นการดูแลเรื่องการซัพพลายวัตถุดิบอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้า
 • การที่เจ้าของแบรนด์สินค้าไม่จดทะเบียน อย. สำหรับสินค้านั้นๆ อาจทำให้มีการสวม อย.ซึ่งเป็นของสินค้าชนิดอื่นของโรงงาน จะทำให้มีปัญหาทางด้านกฎหมายในภายหลังได้ ดังนั้นการขึ้นทะเบียน อย. (FDA) ต้องทำให้ถูกต้อง
 • ควรจดทะเบียนคุ้มครองเครื่องหมายการค้าก่อนเข้าไปทำการจ้างผลิตหรือจำหน่ายสินค้าที่ประเทศใดก็ตาม
 • ผู้ว่าจ้างต้องมีความเข้าใจในขั้นตอนในการผลิต เพราะเมื่อเกิดความผิดพลาดจะได้เข้าใจและแก้ไขได้อย่างถูกต้องว่าเกิดขึ้นมาจากกระบวนการใด
 • อาจจะได้สินค้าที่ไม่มีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นมากนัก กรณีใช้สูตรกลางที่โรงงานรับจ้างผลิตมีและไม่ได้เป็นการออกแบบใหม่

 

ดังนั้นการเลือกโรงงานผลิตจะต้องดูอะไรบ้าง เพื่อตอบโจทย์การทำธุรกิจอย่างมืออาชีพ และประสบความสำเร็จอย่างที่ต้องการ

 • โรงงานที่มีเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีกำลังการผลิตสูง 
 • ต้องเป็นโรงงานที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในการผลิตถูกต้องตรงตามสินค้าประเภทนั้นๆ 
 • จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย (DBD registered) อีกทั้งได้มาตรฐานรับรองในการผลิต มีกระบวนการตรวจสอบที่ดี (QC) ที่สามารถนำไปอ้างอิงได้ จะทำให้สินค้ามีความน่าเชื่อถือมีคุณภาพในสายตาของผู้ซื้อ เช่น GMP ,HACCP ,ISO22000
 • มีทีมงานมืออาชีพ หรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน คอยให้คำปรึกษาให้บริการอำนวยความสะดวก เช่น ที่ปรึกษาด้านการตลาด, ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์
 •  อำนวยความสะดวกด้านการรับจดทะเบียน อย. กับองค์การอาหารและยาเพื่อตรวจสอบว่าสินค้ามีความปลอดภัย ช่วยลดขั้นตอนที่ซับซ้อนลงและช่วยลดความเสี่ยงในกรณียื่นจดแล้วไม่ผ่าน ให้เจ้าของแบรนด์
 • มีทีมพัฒนาคิดค้นวิจัยสูตรโดยเฉพาะ
 • มีวัตถุดิบในการผลิตที่มีคุณภาพให้เลือก

 

การมีผู้รับจ้างผลิตสินค้านี้เป็นโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการจะมีแบรนด์หรือเริ่มต้นธุรกิจเป็นของตัวเอง ได้มีทางเลือกที่มากขึ้น เนื่องจากเป็นการเริ่มต้นธุรกิจที่ใช้เงินทุนไม่สูงนัก ก็สามารถสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองได้

อีกทั้งยังช่วยให้เจ้าของแบรนด์นั้น มีเวลาไปเน้นในเรื่องของกลยุทธ์ทางการตลาดมากขึ้น เป็นทางเลือกที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวทางการแข่งขัน ช่วยเพิ่มตัวเลือกสินค้าใหม่ๆให้กับลูกค้า ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และยังสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วรับกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

 

ที่มา: https://www.bangkokbanksme.com/en/21978