Business Transformation คือ

การเปลี่ยนแปลง พัฒนาธุรกิจเก่า อาจเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย แบบค่อยเป็นค่อยไป หรือเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด

4 ขั้นตอนการทำ Business Transformation

– คาดการณ์ความต้องการของตลาด เพื่อกำหนดขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงธุรกิจที่ต้องการให้ชัดเจน รวมถึงการปรับโครงสร้างภายในองค์กร

– การดำเนินการคือส่วนที่ยากที่สุดของ Business Transformation องค์กรต้องคำนึงถึง คน กระบวนการ เทคโนโลยี ข้อมูล การบริหารความเสี่ยง

– ผู้บริหารต้องยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลงและเลิกยึดติดกับความสำเร็จในอดีต

– ค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า แน่ใจว่าการทำ Business Transformation ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ตัวอย่างธุรกิจที่ทำ Business Transformation

  1. ฟาร์มไก่รักษ์โลก ‘สุรชัยฟาร์ม’ ทำ Business Transformation ติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าจากการทำฟาร์มแบบปิด
  2. บริษัท อิลีเม้นท์ 72 จำกัด จากกิจการเกี่ยวกับโรงงานพิมพ์ผ้า สร้างธุรกิจใหม่ (Business Transformation)นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์กีฬากลางแจ้ง
  3. บริษัท รักจังฟาร์ม จำกัด Business Transformation องค์กร จากฟาร์มเมล่อน สู่ฟาร์มกัญชาทางการแพทย์
  4. บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและพัฒนาเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตข้าวจากธุรกิจครอบครัว ทำ Business Transformation ปรับรูปแบบการบริหาร นำระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติ และยังนำซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร คือ MRP และ ERP มาใช้
  5. ‘ไร่ชาฉุยฟง’ จากแหล่งผลิตชาชั้นนำของไทย ต่อยอดธุรกิจสู่แลนด์มาร์คท่องเที่ยวเชียงราย มองเห็นโอกาสว่าเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาชมไร่ชา มักจะถ่ายรูปลง social media เป็นการโปรโมทให้ไร่ชา จึงสร้างร้านที่เป็นงานสถาปัตย์สวยๆ  คอนเซปต์ของคาเฟ่คืออยู่กลางไร่ชา เห็นวิว 360 องศา ให้เข้ากับบรรยากาศไร่ชา

 

ที่มา: https://www.bangkokbanksme.com/en/business-transformation