การลบฟิลด์ในแบบฟอร์ม Billing ของ Woocommerce

เพิ่ม Function นี้ใน ไฟล์ function.php ของธีม
add_filter( ‘woocommerce_checkout_fields’ , ‘custom_checkout_fields’ );
function custom_checkout_fields( $fields ) {
unset($fields[‘billing’][‘billing_postcode’]);
unset($fields[‘billing’][‘billing_state’]);
unset($fields[‘billing’][‘billing_phone’]);
unset($fields[‘billing’][‘billing_country’]);
return $fields;
}
ฟิลด์ต่างมีดังนี้
billing_first_name
billing_last_name
billing_company
billing_address_1
billing_address_2
billing_city
billing_postcode
billing_country
billing_state
billing_email
billing_phone

การแก้ฟิลด์ในฟอร์ม Billing เพื่อไม่ต้องกรอก

เพิ่ม Function นี้ใน ไฟล์ function.php ของธีม

add_filter( ‘woocommerce_default_address_fields’ , ‘custom_override_default_address_fields’ );
function custom_override_default_address_fields( $address_fields ) {
$address_fields[‘address_1’][‘required’] = false;

return $address_fields;
}