แพ็กเกจเริ่มต้น
เน้นการคลิกไลน์,โทรศัพท์

2,500 บาท ไม่มีวันหมดอายุ

 • เพิ่มรูปไม่จำกัด
 • เพิ่มวิดีโอได้ไม่จำกัด
 • ฝัง Facebook Pixel ได้
 • ฝัง Google Tag Manager ได้
 • แก้ไขได้เองไม่จำกัด
 • มีโดเมนให้ใช้ฟรี www.ooiweb.site/ชื่อธุรกิจ
 • มี Hosting ให้ใช้ฟรี
แพ็กเกจมืออาชีพ
เน้นการเก็บข้อมูลลูกค้า

2,500 บาท /ปี

 • เพิ่มรูปไม่จำกัด
 • เพิ่มวิดีโอได้ไม่จำกัด
 • ฝัง Facebook Pixel ได้
 • ฝัง Google Tag Manager ได้
 • แก้ไขได้เองไม่จำกัด
 • มีโดเมนให้ใช้ฟรี www.ooiweb.site/ชื่อธุรกิจ
 • มี Hosting ให้ใช้ฟรี
 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูล
 • รายงานการกรอกข้อมูล
แพ็กเกจสำหรับองค์กร
ธุรกิจที่มีสินค้าหลายตัว

5,000 บาท /ปี

 • เพิ่มรูปไม่จำกัด
 • เพิ่มวิดีโอได้ไม่จำกัด
 • ฝัง Facebook Pixel ได้
 • ฝัง Google Tag Manager ได้
 • แก้ไขได้เองไม่จำกัด
 • มีโดเมนให้ใช้ฟรี www.ooiweb.site/ชื่อธุรกิจ
 • มี Hosting ให้ใช้ฟรี
 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูล
 • รายงานการกรอกข้อมูล
 • เพิ่ม Landing Page ได้ไม่จำกัดจำนวน
แพ็กเกจเริ่มต้น + โดเมน .com
เน้นการคลิกไลน์,โทรศัพท์

4,000 บาท ไม่มีวันหมดอายุ

 • เพิ่มรูปไม่จำกัด
 • เพิ่มวิดีโอได้ไม่จำกัด
 • ฝัง Facebook Pixel ได้
 • ฝัง Google Tag Manager ได้
 • แก้ไขได้เองไม่จำกัด
 • จดโดเมน .com 1 ปี
 • มี Hosting ให้ใช้ 1 ปี
 • ปีที่ 2 เป็นต้นไปจ่ายค่าโดเมน, โฮสติ้ง 1,500 บาท
แพ็กเกจมืออาชีพ + โดเมน .com
เน้นการเก็บข้อมูลลูกค้า

4,000 บาท /ปี

 • เพิ่มรูปไม่จำกัด
 • เพิ่มวิดีโอได้ไม่จำกัด
 • ฝัง Facebook Pixel ได้
 • ฝัง Google Tag Manager ได้
 • แก้ไขได้เองไม่จำกัด
 • โดเมน .com 1 ปี
 • มี Hosting ให้ใช้
 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูล
 • รายงานการกรอกข้อมูล
แพ็กเกจสำหรับองค์กร + โดเมน .com
ธุรกิจที่มีสินค้าหลายตัว

6,500 บาท /ปี

 • เพิ่มรูปไม่จำกัด
 • เพิ่มวิดีโอได้ไม่จำกัด
 • ฝัง Facebook Pixel ได้
 • ฝัง Google Tag Manager ได้
 • แก้ไขได้เองไม่จำกัด
 • มีโดเมนให้ใช้ฟรี www.ooiweb.site/ชื่อธุรกิจ
 • มี Hosting ให้ใช้ฟรี
 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูล
 • รายงานการกรอกข้อมูล
 • เพิ่ม Landing Page ได้ไม่จำกัดจำนวน