เซลเพจคืออะไร ?

เซลเพจคือเว็บไซต์หน้าเดียวที่ใส่ข้อมูลสินค้าได้ทั้ง ข้อความ รูปภาพ คลิป ลูกค้าจะได้ข้อมูลครบในคลิกเดี่ยว ทำง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน