การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ การทำการตลาด การโฆษณาสินค้าหรือบริการผ่านทางแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ ที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ของสินค้าและบริการใช้งาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้ารู้จักสินค้าเพิ่มมากขึ้นและพัฒนาเป็นการตัดสินใจซื้อ

เลือกใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้การทำการตลาดออนไลน์มีประสิทธิภาพ

การเลือกแพลตฟอร์มทำการตลาด นักการตลาดควรศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินค้าและบริการ เพื่อการใช้งบประมาณให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด ตัวอย่างการวิเคราะห์ การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์โดยแบ่งตาม Gen ของลูกค้า ตามข้อมูฃของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA

ลูกค้า GEN Baby Boomer เลือกใช้

 • อันดับ 1 ไลน์ 97.34%
 • อันดับ 2 Youtube 94.19%
 • อันดับ 3 Facebook 92.20%

ลูกค้า GEN X

 • อันดับ 1 ไลน์ 99.46%
 • อันดับ 2 Youtube 97.46%
 • อันดับ 3 Facebook 96.75%

ลูกค้า GEN Y

 • อันดับ 1 Youtube 99.60%
 • อันดับ 2 ไลน์ 99.36%
 • อันดับ 3 Facebook 98.45%

ลูกค้า GEN Z

 • อันดับ 1 Youtube 99.77%
 • อันดับ 2 ไลน์ 96.99%
 • อันดับ 3 Facebook 91.04%

ที่น่าสังเกตคือ 3 อันดับแรกของแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ลูกค้ายังใช้ได้แก่ Line Youtube Facebook โดยลูกค้ากลุ่ม GEN Baby Boomer และ GEN X เลือกใช้ Line เป็นอันดับ 1 และ Youtube เป็นอันดับ 2 ส่วนลูกค้ากลุ่ม GEN Y และ GEN Z ใช้ Youtube เป็นอันดับ 1 อันดับ 2 คือ Youtube

ตัวอย่างการวิเคราะห์ เช่นสินค้ามีกลุ่ม GEN X เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ก็ควรเลือกทำการตลาดออนไลน์กับ 3 แพลตฟอร์มหลักก่อนเรียงตามเปอร์เซ็นการใช้งาน คือ Line Youtube Facebook

นอกจากข้อมูลทางสถิติ ทางนักการตลาดออนไลน์ควรมองเทรนด์การตลาดออนไลน์ในอนาคต เพื่อวางแผนการพัฒนา ช่องทางออนไลน์ของสินค้าและบริการอยู่เสมอ

 

แหล่งข้อมูล:  6 กฎเหล็กการตลาดออนไลน์ เพื่อยอดขายแถมได้ลูกค้าประจำ