ผลงาน เซลเพจ Landing page

แพ็คเกจ Super save 1,990 บาท เซลเพจ 1 หน้า แบบซื้อขาด
ปิดการขายผ่านไลน์ อินบ็อก หรือโทรศัพท์

* จดโดเมน .com ได้ ปีแรกฟรี ปีต่อไปชำระ 900 บาท/ปี

สั่งซื้อเซลเพจ

แพ็คเกจ Professional 2,900 บาท/ปี เซลเพจ 1-3 หน้า
ขายด้วยตะกร้าสินค้า  ใส่สินค้าไม่จำกัด

* แพ็คเกจรวมโดเมน .com

สั่งซื้อเซลเพจ

แพ็คเกจ Unlimited 4,900 บาท/ปี เซลเพจไม่จำกัดจำนวนหน้า
ขายด้วยตะกร้าสินค้า แยกหน้ายิงแอดได้ไม่จำกัด

* แพ็คเกจรวมโดเมน .com

สั่งซื้อเซลเพจ